HÄSTENS FORM


Ny forskning ifrågasätter gamla traditioner.

Ny svensk forskning ifrågasätter gamla ridteorier om korrekt form och samling. Kanske är det dags att definiera om begreppet samling?

Veterinär Marie Rhodin har studerat hur ryttare påverkar hästens form med sin ridning och hur hästens huvud - och halspositioner påverkar hästens rörelsemönster. Hennes slutsatser omkullkastar gällande ridteorier. Enligt ridlitteraturen är målet med samling att få hästen att trampa under sig mer och sänka bakdelen för att förflytta tyngdpunkten bakåt och därmed bära mer vikt på bakdelen. 

- När vi gick in och tittade på detta såg vi att hästen trampade undersig och sänkte bakdelen mest när den skrittades på lång tygel. I en extremt hög halsposition bar hästen den största vikten på bakdelen och detta var lite överraskande resultat eftersom ingen av dessa “former” anses som de mest samlande säger veterinär Marie Rhodin som har lagt fram en avhandling i ämnet vid SLU i Uppsala. Att hästen påverkas mest i skritten beror på att den har en naturlig pendelrörelse av huvudet och halsen när den skrittar fritt. I trav var det ingen skillnad i undertrampet oavsett vilken form hästarna reds i. Marie Rhodin påpekar att det behövs mer forskning på det här området, men ifrågasätter ändå definitionen av samling såsom vi ser på den idag.trust_med

 MENTAL & KÄNSLOMÄSSIG SAMLING BORDE ALLTID KOMMA FÖRST-Det kan vara så att hästen flyttar vikten bakåt och lättar på framdelen först när man rider piaff och levad, säger Marie Rhodin som menar att definitionerna för samling kanske stämmer först i de högre graderna av samling. Även om ryttaren får en känsla av att tyngdpunkten förflyttas och undertrampet blir större även i de lägre graderna av samling så ser Marie Rhodin inte det i sina forskningsresultat. - Det kan vara andra saker som ryttaren lyckas påverka hos dessa hästar som tajmingen mellan isättningen av fram  och bakben eller förändringar i tiden då benen är i marken, säger Marie Rhodin. Det kan till och med vara så att detta är viktigare än undertrampet och hur hästen primärt håller halsen när vi rider.

- Hästens form är mycket central i ridningen i dag och det kan bero på att det är lättare att se om hästen har nosen i lodplanet, än att se om den är korrekt samlad och i rätt balans. Men det kan vara stora skillnader i hästars rörelsemönster och balans även om de har likartade huvudpositioner.

                                                                                                                                                                                 


pa-vag-till-gideokroken_med


Hur ny den här forskningen är kan man ju alltid fundera över, hur som helst, är det faktiskt bra att det sägs och tas upp från ett mer auktoritärt håll. Folk lyssna som regel på en veterinär eller forskare. 


        FÖREGÅENDE SIDA