De tio budorden                                                                                   MATILDA


För att säkerställa hästens välfärd i tävlingssammanhang har den internationella ridsportsorganisationen, Fédération Equestre Internationale (FEI) skapat FEI’s Code of Conduct som framhåller att hästens välfärd alltid ska stå i centrum och får aldrig stå tillbaka för tävlings eller kommersiella syften. Hästens välfärd ska bevaras genom god hästhantering, träningsmetoder, skoning, banor och transporter (FEI, 2009). 

Inom alla discipliner är grundläggande dressyrarbete grunden för att bygga upp en stark och hållbar häst. Målet med dressyren är att utveckla hästen till en ”happy athlete” genom harmonisk träning (FEI, 2009). Det tyska kavalleriets ridhandbok från 1912 beskriver att målet med dressyren är att utbilda hästen så att den kan uppnå sin högsta potentiella nivå 


Heuschmann, 2007). Genom att låta hästen arbeta i en form som tillåter den att utvecklas och bevarar sina naturliga talanger, kommer hästen under lång tid att klara av det arbete som förväntas av den. Metoderna som används för att uppnå målen får inte innefatta tvång (Heuschmann, 2007). 

Oavsett vilken metod som används, inverkar ryttaren på hästen genom negativ förstärkning, vilket innebär att ryttaren utsätter hästen för stimuli i form av tryck. När hästen utför det önskade beteendet måste trycket genast tas bort. Målet är att hästen ska svara för så lätt tryck som möjligt (McGreevy, 2007). Om hästen får otydliga signaler finns det en risk att den till slut hamnar i ett tillstånd som kallas inlärd hjälplöshet. Detta kan exempelvis ske om stopp- och startstimuli ges samtidigt eller om stimuli inte tas bort när hästen visar önskat beteende (McGreevy, 2004). Inlärd hjälplöshet infinner sig när hästen har slutat kämpa emot de otydliga signalerna och ger upp, vilket leder till avtrubbning (McGreevy & McLean, 2009).