Last-Varianter


Lastning är ett av de vanligaste problemen som uppstår i hanteringen av våra hästar. Momentet skapar frustration både hos hästen och människan.                                             Men med tid, tålamod och rätt inställning kan man göra lastningen till ett rent nöje.


Lämna utrymme för att träna en varierad lastning

        Föregående sida